De inhoud van deze website wordt met veel zorg samen gesteld. Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van invoer van gegevens door derden.  LS Vastgoedservices  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, noch voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten of functioneren van de website. In geen geval kunnen rechten van welke vorm dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LSVastgoedservices mag geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand.